Tillbaka till sökresultatet

Fornlemningar i Finveden (Småland): på Svenska fornminnesföreningens bekostnad undersökta år 1875

Publikation

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1879-01-01 00:00:00 - 1879-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Landskap: Småland;
Title <itemTitle> Fornlemningar i Finveden (Småland): på Svenska fornminnesföreningens bekostnad undersökta år 1875
Event <context>
  • Utgivning 1879 av Svenska fornminnesföreningen.
  • Tillkomst 1879-01-01 - 1879-12-31 i Sverige av Palmgren, L.F..
  • Arkiverad 2021-05-31 .
Titel<itemName>
Fornlemningar i Finveden (Småland): på Svenska fornminnesföreningens bekostnad undersökta år 1875
Classifikation <itemClassName>
  • Publikation
Kulturarvsdata URI <itemNumber>
  • http://kulturarvsdata.se/raa/samla/8835
Identifierare <itemNumber>
  • urn:nbn:se:raa:diva-4973
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data