Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Gästrikland Valbo Sofiedal
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Stenålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Sofiedal, Valbo, Gävle, Gästrikland, Gävleborg, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • Avslag
 • Bearbetad sten
 • Bergart
 • Bryne
 • Bränd lera
 • Debitage
 • Flinta
 • Grönsten
 • Jaspis
 • Keramik
 • Knacksten
 • Kvarts
 • Kvartsit
 • Kärl
 • Malsten
 • Porfyr
 • Sandsten
 • Skiffer
 • Slagg
 • Slipsten
 • Yxa
Fyndplats<itemName>
Sofiedal
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data