Tillbaka till sökresultatet

BILDER

- arkivdokument -

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Etnografiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Etnografiska museet, Stockholm
Title <itemTitle> Melanesien, en introduktion
Beskrivning <itemDescription>
 • Word-dokument, "Melanesien, en introduktion" av Alexander Wanek.
Utställning / tidigare <itemDescription>
 • Melanesien, ritual och konst (malanganer)
Text i dokument <itemDescription>
 • också gäller Sverige.) kommer att få stora rikedomar, och fabriker kommer att skjuta upp ur marken. De som inte vill gå med kom​mer att förintas av kung Jesus/Charles. En modern och sofistikerad cargo... Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
 • allra första dagar intog aust​ralierna de tyska del​arna av Nya Guinea; krigshandlingarna varade bara ett par dagar och var rela​tivt begränsade.

  Andra världskriget däremot såg en massiv japansk in...

  Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
 • har om-ge​staltats till fantastiska tillställningar som mest liknar ritualiserade stamkrig.

  'National Elections 1977', som skildrar de första fria valen i Papua Nya Guinea. Här konfronteras vi med...

  Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
 • pidgin-engelska, eller 'Tok Pisin', som det viktigaste och mest spridda gemensamma språ​ket i hela området kallas (paliaukultens deltagare talar tillsammans kan-ske 25 olika språk, och Tok Pisin är rö... Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
 • �SIDA �

  �SIDA �

  Melanesien är namnet på ett område i Stilla havet som sträcker sig från Nya Guinea i nordväst till Nya Kaledonien i sydost. Även Fiji-öarna öster därom räknas ibland hit.

  Det...

  Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
 • som sagt funnits många olika cargorörelser i Melanesien. I den här lilla introduktionen ska jag bara beskriva, eller snarare 'skissera' en enda av dem. Den går tillbaka till andra världskriget och des... Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
 • nyval ordnades. Flera ledande med​lemmar i Makasol ställde upp i valet och idag sitter några av rörelsens medlem​mar i pro​vinsparlamentet.

  På lokal nivå spelar det stor roll om man är medlem i Maka...

  Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
 • bara något mer än hundra år efter kolonialtidens början, är pro​vinsen Manus så gott som tom på traditionella föremål.

  Tro nu inte att jag vill förorda att byborna ska ersätta sina färgglada plastby...

  Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
 • personliga egenskaper, såsom karisma och vältalighet.

  Språk

  Lingvisterna har väl inte hunnit räkna alla språk och dialekter ännu, men vi vet att det talas långt över tusen olika språk i Melanesien;...

  Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
 • blev också en bety​delsefull faktor i melanesiernas demoralisering och områdets avfolk​ning under tiden före kolonise​ringen.

  'Blackbirding', en sorts förtäckt slavhandel, var ytterligare en or-sak...

  Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
 • introduktion

  av Alexander Wanek

  Melanesien

  Melanesien

  Melanesien

  © Folkens Museum -- Etnografiska,1989
  Omslag: sköld från Trobrianderna dekorerad med magiska mönster.

  Redigering: Ann-Ca...

  Visa hela
Event <context>
 • Utställd 1989-02-23 - i Etnografiska museet, Stockholm av Melanesien, ritual och konst (malanganer).
Typ av dokument<itemName>
- arkivdokument -
Subject <subject>
 • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data