Tillbaka till sökresultatet

Boplatslämningar och fossil åkermark. Kraftledning Hurva-Sege etapp I

Rapport

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Place <presPlaceLabel> Län: Skåne; Kommun: Malmö; Landskap: Skåne; Socken: Malmö
Title <itemTitle> Boplatslämningar och fossil åkermark. Kraftledning Hurva-Sege etapp I
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige av Ericson, Tyra.
  • Utgivning 2018 av STATENS HISTORISKA MUSEER.
  • Arkiverad 2020-08-27 .
Titel<itemName>
Boplatslämningar och fossil åkermark. Kraftledning Hurva-Sege etapp I
Classifikation <itemClassName>
  • Rapport
Identifierare <itemNumber>
  • 201800473 Rapport f565a7c8-0bf3-49de-bb4d-7715c3402150
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data