Tillbaka till sökresultatet

BILDER

bebyggelse, frikyrka, religionsutövning

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Peter, Sanja
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
By: <presObjectByline>Fischer, Randi [utsmyckning], Bergholtz, Ralph [utsmyckning]
Type of object <itemType> Building
Beskrivning <itemDescription>
 • Kyrkobyggnad integrerad i kvartersstrukturen.
Utställningsdel / utställd i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017 : Vasastaden
Inventering / ingår i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Presentationstext <itemDescription>
 • HISTORIK
  Kyrkan ersatte en tidigare kyrkobyggnad på 1960-talet.
  Byggmästare var Svenska Vägaktiebolaget, Göteborg. I
  arkitekten Johannes Olivegrens arbete med utformningen
  ingick en omfattande dialogp...

  Visa hela
Namn / byggmästare <itemDescription>
 • Svenska Vägaktiebolaget
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Lagligt skydd <itemDescription>
 • Moderna monument, klass 2
Event <context>
 • Skapad av Fischer, Randi [utsmyckning], Bergholtz, Ralph [utsmyckning].
 • Ritad av Olivegren, Johannes.
Sakord<itemName>
bebyggelse
frikyrka
religionsutövning
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
 • Betlehemskyrkan : Vasastaden 6:7
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data