Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Närke Almby Mark
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
  • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Mark, Almby, Örebro, Närke, Örebro, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • brons
  • järn
  • kärl
  • lera
  • sköld
  • slagg
  • spjutspets
Fyndplats<itemName>
Mark
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data