Litslena kyrka

Ritning

link to gallery
Type of object <itemType> Blueprint
Date <presTimeLabel> 1953-01-01 00:00:00 - 1953-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Uppsala; Kommun: Enköping; Landskap: Uppland; Socken: Litslena
Title <itemTitle> Litslena kyrka
Beskrivning <itemDescription>
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Originalets skala: 1:500. Originalritning förvaras hos Riksantikvarieämbetet.
Event <context>
  • Tillkomst 1953-01-01 - 1953-12-31 i Litslena kyrka, Sverige av Okänd.
  • Arkiverad 2021-03-18 .
Titel<itemName>
Litslena kyrka
Classifikation <itemClassName>
  • Ritning
Identifierare <itemNumber>
Ritningsregister objekt-id <itemNumber>
Arkiv referenskod <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data