Tillbaka till sökresultatet

Kolningsanläggning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Blekinge, Ronneby, Blekinge, Öljehult
Terräng <itemDescription>
  • Flack stenbunden moränmark. Skogsmark.
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 20 m VSV om vägskäl.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: SVO, Externt register: Skog och Historia, Extern identitet: 211
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Kolbotten, rest av, ca 8 m diam, ett 4 m br segment återstår. NV delen avskuren av väg. 6 m SSÖ om nr 1 är 2) Kolarkoja, rekonstruerad.
Event <context>
  • Belägen i Öljehult, Ronneby, Blekinge, Blekinge.
Lämningstyp<itemName>
Kolningsanläggning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Kolningsanläggning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data