Tillbaka till sökresultatet

Bytomt/gårdstomt

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Täby, Uppland, Täby
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • A Nordströms karta: Täby under 1700-talet.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Raä Uv årsberättelse 1964-68. M. Modin.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Kuperad moränmark med berghällar i dagen. Igenväxande hagmark.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Grönwall, R. 2009. Boplatslämningar vid Ensta gamla bytomt. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 118:2 & 280:1, Täby socken och kommun, Uppland. Rapport 2009:2. STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. (RAÄ dnr 321-460-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Bebyggelselämningar, del av Ensta gamla bytomt. Inom ett område, nu 100x40 m (NNV-SSÖ), bestående av minst 2 terrasseringar av oklar karaktär samt 1 källargrop. Lämningarna utgör en mindre del av Enst... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Täby, Täby, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Bytomt/gårdstomt
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Bytomt/gårdstomt
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data