Tillbaka till sökresultatet

Hägnad

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kalmar, Mörbylånga, Öland, Stenåsa
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Stensträng, 27 m l (NNÖ-SSV) och 61 m (VNV-ÖSÖ) enkelradig av0,5-1 m st gråstenar. I området mellan nr 87 och 88 samtvästerut rikt med klumpstenar varav en del bildarstensträngsliknande formationer. Ca 100 m N om nr 1 är: 2)Stensträng, ca 120 m lång (VNV-ÖSÖ). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Vinkeln av nr 1; 20 m NV om två stengärdsgårdars möte.
Terräng <itemDescription>
  • Svagt ÖSÖ sluttande moränlermark.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Stenåsa, Mörbylånga, Öland, Kalmar.
Lämningstyp<itemName>
Hägnad
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Hägnad
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data