Tillbaka till sökresultatet

Jungfrurör, Röse

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Vara, Västergötland, Larv
Title <itemTitle> Jungfrurör
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Röse, 9 m diam och 0,7 m h. Stenarna äro i regel 0,2-0,4 m st, enstaka upp till 0,7 m st. Lätt övermossat. Kanten verkar ligga löst uppe på markytan. Några små gropar i ytan. Beväxt med en björk, en t... Visa hela
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Krön av flack moränrygg (NV-SÖ). Skogsmark.
Event <context>
  • Belägen i Larv, Vara, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Röse
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Röse
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data