Tillbaka till sökresultatet

Gruvområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Värmland, Grums, Värmland, Värmskog
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Svensson, G.:Inv. av fasta fornlämningar, VM, 1952.
Orientering <itemDescription>
  • Intill och S om liten tjärn.
Beskrivning <itemDescription>
  • Gruvområde, 40x20 m st (VNV-ÖSÖ) bestående av:1) Gruvhål, 16 m l (VNV-ÖSÖ), 4 m br och 2 m dj till vattenytan.5 m NÖ därom är:2) Skrotstensvarp, 15 m l i halvcirkel, NV-Ö, 3 m br och 0.5-1 m h.6 m Ö o... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • NÖ-sluttande berg. Skogsmark (blandskog).
Undersökningsstatus <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Gruvhål - Typ: Gruvhål, antal 1.Bergshistorisk lämning övrig - Typ: Gråbergsvarp, antal 1
Event <context>
  • Belägen i Värmskog, Grums, Värmland, Värmland.
Lämningstyp<itemName>
Gruvområde
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Gruvområde
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data