Tillbaka till sökresultatet

Flatmarksgrav

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Västerås, Västmanland, Dingtuna
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Ählström, J. 2005: E18, delsträckan Västerås-Västjädra. Gravar, stensträngar och andra aktivitetsytor. Förundersökning, RAÄ 168, 271, 349, 650, 692-697. Östjädra 2:23, Oppvreta 1:8, Eklunda 1:1, Folkesta 3:1, Västerås 2:41 och 4:1. Lundby och Dingtuna socken, Västmanland. Västmanlands läns museum Kulturmiljöavdelningen Rapport A 2005:A34. (RAÄ dnr 321-349-2006).
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Flatmarksgrav, ca 0,3 x 0,3 m och 0,06 m dj. I samband med ombyggnad av E18 påträffades graven, och undersöktes därefter. Graven låg i krönläge och var kraftigt skadad. Fyllningen bestod av sotig morä... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Ählström, J. 2007: E18, sträckan Västjädra-Västerås. Några småskaliga lämningar från äldre järnålder och sen tid. Särskild undersökning, RAÄ 271, 408, 650, 695, 696, 715 och 1088. Östjädra 2:23, Oppvr... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Dingtuna, Västerås, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Flatmarksgrav
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Flatmarksgrav
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data