Tillbaka till sökresultatet

Stensättning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Uppsala, Uppland, Ramsta
Orientering <itemDescription>
  • 1) 6 m NNV om S kanten är en ägogräns (Ö 15cg N-V 15cg S).
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Krön och avsats mot SÖ av blockrik bergrygg. Skogsmark barrskog.
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Stensättning, rund, ca 19 m diam begränsningen något oklar, ca 0,7 m h. Övermossad fyllnning av 0,4-0,8 m st stenar. Kantkedja, av 0,4-0,6 m st stenar, 0,2-0,4 m h. Vid kanten i Ö ligger en sten, 2... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Ramsta, Uppsala, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Stensättning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Stensättning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data