Tillbaka till sökresultatet

Lägenhetsbebyggelse

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Skåne, Ängelholm, Skåne, Tåssjö
Terräng <itemDescription>
  • Sluttande moränmark. Skogsmark, blandskog.
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Torplämning, bestående av 1 husgrund. Denna är minst 8 x 4,5 m (ÖNÖ - VSV) med intill 1,4 m h kallmurade väggar. Anlagd i sluttning. Källare i ÖNÖ, 2,5 x 2 m och 1,4 m dj.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Tåssjö, Ängelholm, Skåne, Skåne.
Lämningstyp<itemName>
Lägenhetsbebyggelse
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Lägenhetsbebyggelse
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data