Tillbaka till sökresultatet

Blybergs mellangruva, Gruvområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Örebro, Ljusnarsberg, Västmanland, Ljusnarsberg
Title <itemTitle> Blybergs mellangruva
Ingående lämningar <itemDescription>
 • Gruvhål - Typ: Gruvhål, antal 4
Terräng <itemDescription>
 • S-sluttande, kuperad moränmark. Skogsmark (barrskog).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Utmålskarta, Bergm. ämb. Falun.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • SGU, Ser Aa, nr 175, 1932.
Beskrivning <itemDescription>
 • Gruvområde, 100x50 (SV-NÖ), bestående av 4 gruvhål?, skärpningaroch skrotsten.Gruvhål?, 3x3 m (VNV-SÖ) och 1.5 m dj. Skärpningar?.6 m N om ovan är:Gruvhål?, 4x1.5 m (VNV-ÖSÖ) och 1.5 m dj. , skärpning... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
 • 2 m VSV om skogsväg (NNV-SSÖ) 1 m Ö skogsväg (N-S).
Event <context>
 • Belägen i Ljusnarsberg, Ljusnarsberg, Västmanland, Örebro.
Lämningstyp<itemName>
Gruvområde
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Gruvområde
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data