Tillbaka till sökresultatet

Fossil åker

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jönköping, Värnamo, Småland, Rydaholm
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Rydaholm, Värnamo, Småland, Jönköping.
Lämningstyp<itemName>
Fossil åker
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Fossil åker
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data