Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gävleborg, Sandviken, Gästrikland, Ovansjö
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Från Gästrikland 1938 G-lands kult. hist. för;
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Berättelse över antiqvariska Forskningen i Gestrikland 1864 o 1865 CF Wiberg;
Placering <itemDescription>
 • I byggnad eller under vatten
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson, SBF, 1981, Gästriklands runinskrifter, Gs 15, s. 162 ff. och där anförd litteratur;
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Meddelanden av Gästrikslands Fornminnesförening 1889 och 1890;
Orientering <itemDescription>
 • Kyrkans vapenhus. Gs 14 är S om Gs 15
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ranns. efter ant:r Bd I 1960;
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Beskrivning över provinsen Gestrikland 1861. Stockholm;
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Gs 15
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Runstensfragment, sandsten, 1,3 x 1 m och 10-18cm tjock. Runhöjd 6-12 cm. Runorna är ifyllda med svart färg.
  Enligt Gästriklands runinskrifter är Gs 15 inmurad i östra väggen till vänster (N) om ingån...

  Visa hela
Event <context>
 • Belägen i Ovansjö, Sandviken, Gästrikland, Gävleborg.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data