Depåfynd

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Fole
Beskrivning <itemDescription>
 • Depåfynd. Vikingatida silverskatt . Inom ett ca 80x20 m st område (NV-SÖ) påträffades totalt 12 silvermynt och 4 silverringar vid undersökning med metalldetektor 1982, 1983 och 1990. Även föremål av brons och järn påträffades. Benämns fyndområde I i rapporten, ATA dnr 321-5202/2000. Vid efterundersökning 1998 påträffades bl a 1 mynt och 1 metallsmälta. ATA 321-2717/1999.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gotländskt arkiv. 1983. S 125 ff.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA dnr 321-2727/1999.
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA dnr 321-3639/2000.
Terräng <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • FMRs registerkarta 6J8c SÖ
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wickman-Nydolf, G. 2011. Kabelschakt i Fole-Källunge-Ekeby. Arkeologisk förundersökning. Gotlands museum. (Raä dnr: 321-827-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA dnr 321-5202/2000.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • KHM 100966, 101147, 102377.
Event <context>
 • Belägen i Fole, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Depåfynd
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Depåfynd
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Ingen antikvarisk bedömning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data