NÖSSEMARKS KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1790 - 1794
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Dals-Ed, Landskap: Dalsland, Socken: Nössemark , Stift: Karlstads stift, Församling: Dals-Eds församling
Title <itemTitle> NÖSSEMARKS KYRKA
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkorummet får en ljus och rymlig karaktär genom dess bredd och det höga välvda trätaket. Det tresidiga koret i öster är upphöjt ett steg i förhållande till långhuset och framför altaret finns ett mindre podium. I väster finns en orgelläktare med mindre underbyggnader. Ingångar finns från vapenhuset i väster, mitt på södra långsidan och från sakristian mitt på norra långsidan.

  Kyrkorummets mit...

  Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Sakristia - Norr, Kor - Fullbrett, Torn - Väster, Sakristia - Norr, Kor - Polygonalt, Torn - Väster, Kor - Öster
Historik <itemDescription>
 • Komplettering vid inventeringen 2004:

  Den äldsta kända kyrkplatsen i Nössemark är vid Nolby, en dryg kilometer väster om den nuvarande kyrkan. Platsen ligger på en mindre platå vid invid åkermark i ...

  Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkan, är av sten med ett tresidigt avslutat kor i öster och torn i väster. Mitt på norra långsidan finns en utbyggd sakristia. Långhuset och koret uppfördes 1790-94 och det planerades då också för e... Visa hela
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak, Sadeltak - Valmat, Huv
Event <context>
 • Producerades i Församling: Dals-Eds församling, Nössemark, Dals-Ed, Dalsland, Västra Götaland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Specifika inventarier - dopfunt 1250-01-01 - 1299-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1680-01-01 - 1690-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1790-01-01 - 1794-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1790-01-01 - 1794-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1790-01-01 - 1794-12-31 av O Håkansson.
 • Fast inredning - altaruppsats 1795-01-01 - 1798-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1795-01-01 - 1795-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, golv 1806-01-01 - 1806-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, golv 1817-01-01 - 1817-12-31 .
 • Underhåll 1819-01-01 - 1819-12-31 .
 • Underhåll 1822-01-01 - 1822-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 1829-01-01 - 1829-12-31 .
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1877-01-01 - 1877-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1889-01-01 - 1889-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1890-01-01 - 1890-12-31 av Hans Petter Jerpe.
 • Nybyggnad - Torn 1890-01-01 - 1890-12-31 av Johannes Svensson, Rörviken.
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1890-01-01 - 1890-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1890-01-01 - 1890-12-31 av Hans Petter Jerpe.
 • Fast inredning - altarring 1890-01-01 - 1890-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1901-01-01 - 1901-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1909-01-01 - 1909-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, golv 1911-01-01 - 1911-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1911-01-01 - 1911-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, innertak 1913-01-01 - 1913-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1913-01-01 - 1913-12-31 .
 • Äldre kulturhistorisk inventering 1928-01-01 - 1928-12-31 av Bertil Waldén.
 • Underhåll - takomläggning 1943-01-01 - 1947-12-31 .
 • Teknisk installation - el 1947-01-01 - 1947-12-31 .
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1957-01-01 - 1958-12-31 av Lindegrens Orgelbyggeri AB.
 • Teknisk installation - värme 1957-01-01 - 1958-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, golv 1957-01-01 - 1958-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1957-01-01 - 1958-12-31 av Olle Hellström.
 • Fast inredning - bänkinredning 1957-01-01 - 1958-12-31 .
 • Fast inredning - altare 1957-01-01 - 1958-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1957-01-01 - 1958-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1957-01-01 - 1958-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1957-01-01 - 1958-12-31 av Axel Forssén.
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1957-01-01 - 1958-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1957-01-01 - 1958-12-31 av Axel Forssén.
 • Återinvigning 1958-01-01 - 1958-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1967-01-01 - 1967-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 1969-01-01 - 1969-12-31 .
 • Teknisk installation - el 1974-01-01 - 1974-12-31 .
 • Teknisk installation - el 1976-01-01 - 1976-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1978-01-01 - 1978-12-31 .
 • Underhåll - exteriör 1980-01-01 - 1985-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1986-01-01 - 1986-12-31 av J E Straubel.
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1992-01-01 - 1992-12-31 av Bror Johansson, Ed.
 • Underhåll - exteriör 1997-01-01 - 1997-12-31 .
 • Underhåll - interiör 1997-01-01 - 1997-12-31 .
 • Underhåll - omputsning 1997-01-01 - 1997-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1997-01-01 - 1997-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1997-01-01 - 1997-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 1997-01-01 - 1997-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör 2015-01-01 - 2015-12-31 av KyrkEngel.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Sprit, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt, Takpannor - Lertegel, enkupiga
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Kyrka
Dagens användning<itemName>
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • DALS-ED NÖSSEMARKS-STRAND 3:24 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data