Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gävleborg, Gävle, Gästrikland, Gävle
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Meddelanden av Gästrikslands Fornminnesförening 1889 s.2
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bellander, E. Gästrikslands järnåldersbebyggelse, fig. 106.
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 13H5e NÖ, FMR registerkarta
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wiberg, C.F. Berättelse öfver Antiquariska forskningar i Gestrikland 1864-65
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Yngström, E. 1946 Gävletrakten under vik.tiden. Gävlestads historia, s.9
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Von Malmborg, B. 1932. Inventering av fasta fornlämningar i Gävle stad 1932
Beskrivning <itemDescription>
 • Runsten, rödaktig sandsten, 2,2 m h, 1,1 m br och 5-12 cm tj. Runhöjd 3,5-10 cm. Kanstakadad runt om, särskilt vänstra kanten. Stenen är flyttad från Södertull, Sörby, år 1895 till Gävle kyrka (Heliga... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Trol. Carl von Linné 1732: Lapplandsresan (Sthlm 1957), s.10
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rannsakningar efter antikviteter, Gävle 1960
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ekdahl, N.I. 1830 Reseanteckningar, ms i ATA
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Jansson. Gästrikslands runinskrifter
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Meddelanden av Gästrikslands Fornminnesförening 1897
Event <context>
 • Belägen i Gävle, Gävle, Gästrikland, Gävleborg.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data