Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2006
Accessionstext <itemDescription>
  • RAÄ 188 i Dingtuna socken, Västmanland, undersöktes år 1988 av Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet under ledning av Åsa Svedberg. Fornlämningen bestod av ett stort antal stolp-, stör- och pinnhål som utgjorde lämningar efter en mängd stolpburna långus och/eller mindre byggnader. Ytterligare konstruktioner utgjordes av en stensträng, röjningsröse och ett stenröjt område. Dessa utgör lämn... Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Vs, Dingtuna sn, RAÄ 188, Hallsta, Erikslunds industriområde
Event <context>
  • Förvärvad 2006 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data