Grav- och boplatsområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Trollhättan, Västergötland, Fors
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Grav- och boplatsområde, ca 115 x 90 m (NNV-SSÖ). Undersökt och borttagen. Vid särskild undersökning 2009 framkom 1386 anläggningar, varav 547 undersöktes och dokumenterades. De bestod av stolphål, hä... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • von der Luft, M, Nyqvist, R. & Wennberg, T. 2012. Bortom älven. Arkeologiska undersökningar utmed E45:ans nya sträckning, delsträckan Torpa- Stenröset. Fors socken, Trollhättans kommun, Västra Götalan... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Nordqvist, B. Förundersökning och kompletterande utredning för väg E45, sträckan Torpa-Stenröset. Västergötland, Fors och Gärdhems socknar, RAÄ Fors 28:1, 28:2, 85:1, 125, 133, 134, 143 och Gärdhem 24... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • Mot SV utskjutande moränudde. Åkermark.
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Stensättning - Konstruktion: Stenfylld, antal 1
Event <context>
  • Belägen i Fors, Trollhättan, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Grav- och boplatsområde
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Grav- och boplatsområde
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data