BILDER

Eriksson, Joel

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Uppsala universitetsbibliotek
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Alternative names <foafName>
 • Ericsson, J.
Date <presTimeLabel> 1890-05-25
Place <presPlaceLabel> Uppland, Huddunge
Title <itemTitle> missionär
Beskrivning <itemDescription>
 • Joel Eriksson, född i Huddunge, Västmanland, missionär, Hattin Sum Changpeh, Kalgan, Kina. Uppsala.
  Som fjortonåring hade han varit elev på Karlskoga Praktiska Skola och där delat rum med Edvin Karlén, som då var i färd att förbereda sig inför sin resa till Mongoliet. När Joel fick höra om rumskamratens öde och dennes hustrus död ville han själv återuppta pionjärarbetet på stäppen. Trots att han ...

  Visa hela
Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Tidpunkt / död <itemDescription>
Referens, källa <itemDescription>
 • Wennborg, Fredrik Alexius & Sjöholm, Wilhelm (red.) (1916). Tjugofem år i Kina: Svenska Missionsförbundets kinamission : illustrerade skildringar av kinamissionärer
Referens, källa <itemDescription>
 • Carlsson, Mats (2006) Stäppens store medicinman var från Huddunge!, Evangeliska Östasienmissionen, nr 20
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
Händelse, del av / var närvarande vid <itemDescription>
 • Hedinexpeditionen, 4:2 (1929-1933)
Event <context>
 • Verkade i Inre Mongoliet, Kina.
 • Förälder till av Eriksson, Paul.
 • Föddes 1890-05-25 i Huddunge, Uppland.
 • Dog 1987 .
Keywords <itemKeyWord>
 • Ericson, J.
 • Ericsson, J.
 • Uppland
Visat namn<itemName>
Eriksson, Joel
Subject <subject>
 • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data