Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Tjörn, Bohuslän, Valla
Orientering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, 1,6 m h, 0,6 m br vid basen avsmalnande uppåt, närmast triangulär genomskärning. Runinskriften är placerad på den mot V vettande sidan. Runhöjd ca 8 cm.
Event <context>
  • Belägen i Valla, Tjörn, Bohuslän, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data