LILLA ASKA KAPELLKREMATORIUM (GRIFTEGÅRD)

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Place <presPlaceLabel> Län: Östergötland, Kommun: Linköping
Title <itemTitle> LILLA ASKA KAPELLKREMATORIUM (GRIFTEGÅRD)
Beskrivning Inventeringsår (1999) <itemDescription>
  • Se ovan: Historik - hämtad från beslutet om skydd
Historik <itemDescription>
  • Landskapskyrkogård med en lägre äldre och en högre del. Kapellkrematorium av hög arkitektonisk kvalitet, monumentalt placerad på en åsrygg varvid det befintliga landskapets karaktär tillvaratagits. Tr... Visa hela
Event <context>
  • Producerades i Linköping, Östergötland.
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML 1996-06-14 .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Gravkapell med begravningsplats
Gravkapell
Nuvarande kategorier<itemName>
Gravkapell
Classifikation <itemClassName>
  • Gravkapell
  • Gravkapell med begravningsplats
Lagskydd <itemSpecification>
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML (1996-06-14)
Anläggningsnamn <itemNumber>
  • Linköping kn, ÅSDYMLINGEN 5:3 LILLA ASKA KAPELLKREMATORIUM (GRIFTEGÅRD)
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data