LILLA ASKA KAPELLKREMATORIUM

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1988 - 1989
Place <presPlaceLabel> Län: Östergötland, Kommun: Linköping, Landskap: Östergötland, Socken: Slaka , Stift: Linköpings stift, Församling: Slaka församling
Title <itemTitle> LILLA ASKA KAPELLKREMATORIUM
Takform <itemDescription>
Event <context>
  • Producerades i Församling: Slaka församling, Slaka, Linköping, Östergötland, Östergötland.
  • Nybyggnad 1988-01-01 - 1989-12-31 av Ove Hidemark.
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML 1996-06-14 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Ej utrett
Stomme<itemMaterial>
Ej utrett
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Gravkapell
Nuvarande kategorier<itemName>
Gravkapell
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
  • Gravkapell
  • Kyrka
Lagskydd <itemSpecification>
  • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML (1996-06-14)
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
  • LINKÖPING ÅSDYMLINGEN 5:3 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data