Boplatsområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Österåker, Uppland, Österåker
Beskrivning <itemDescription>
  • Förmodat boplatsområde ca 50 m diam på mot SV utskjutande avsats,belägen mellan bergklackar. Utdrag av beskrivning enligtA.Westerberg, Åkersberga: "Boplatsen har omfattat ca 1000 m2.Delvis förstörd av senare odling. Typiskt kulturlager.Röjningssten ovanpå kulturlager" Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Avsats ställvis med berg i dagen utskjutande mot SV, mellanbergklackar. Hagmark, delvis gammal odling
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Österåker, Österåker, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Boplatsområde
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Boplatsområde
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data