Tillbaka till sökresultatet

BILDER

bostadsbebyggelse, bebyggelse

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Peter, Sanja
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Building
Gata/adress <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Fyra sjuvånings skivhus på en bergsplatå ovanför Sahlgrenska sjukhuset.
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Utställningsdel / utställd i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017 : Guldheden
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Namn / byggherre <itemDescription>
 • Göteborgs Stads Bostads AB
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Inventering / ingår i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017
Presentationstext <itemDescription>
 • HISTORIK
  Området ritades av GAKO genom arkitekterna
  Lars Ågren och Henrik Falkenberg och uppfördes
  åren omkring 1960 av Göteborgs Stads Bostads
  AB som bostadshus för läkare och sjuksköterskor.
  Läkarbo...

  Visa hela
Event <context>
 • Ritad av GAKO, Ågren, Lars, arkitekt, Falkenberg, Henrik.
Sakord<itemName>
bebyggelse
bostadsbebyggelse
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
 • Dr Linds gata : Guldheden 68:1-2, 67:1-2
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data