Tillbaka till sökresultatet

BILDER

bostadsbebyggelse, bebyggelse

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Haglund, Magnus
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Building
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Småhusområde med ett åttiotal friliggande enfamiljshus förbundna via höga plank.
Utställningsdel / utställd i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017 : Tynnered
Gata/adress <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Inventering / ingår i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Presentationstext <itemDescription>
 • HISTORIK
  Stadsplanen för området antogs 1971 men området
  ritades redan 1968 av arkitektkontoret Celander,
  Forser och Lindgren.
  MOTIVERING
  Hallstenshagen är ett ovanligt konsekvent genomfört
  grupphusom...

  Visa hela
Event <context>
 • Ritad av Celander, Forser och Lindgren.
Sakord<itemName>
bostadsbebyggelse
bebyggelse
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
 • Hallstenshagen : Tynnered 46:2-79
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data