BILDER

Hade (Hadeholm). Runsignum Gs 6, Gs 4, U 1180

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Celsius, Olof, Christofersson, Ulf, Söderholm, N. L., Bellander, Erik
Copyright: <presImageCopyright> Celsius, Olof, Christofersson, Ulf, Söderholm, N. L., Bellander, Erik
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1600-01-01 00:00:00 - 1931-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Gävleborg, Uppsala; Kommun: Gävle, Heby; Landskap: Gästrikland; Socken: Hedesunda, Östervåla
Title <itemTitle> Hade (Hadeholm). Runsignum Gs 6, Gs 4, U 1180
Beskrivning <itemDescription>
  • Bild 1: Gs 6. Upphov: Erik Bellander (1931). Bildtext: Invent. 1931. Nr.23. Fr. s.v. || Bild 2: U 1180. Upphov: Olof Celsius (efter 1731). Bildtext: "Gåfva från excellensen frih. A.E. Ihre." || Bild 3: Gs 4. Upphov: Ulf Christofersson (1600). Bildtext: Efter Ulf Christofferson: Gestrijklands Antiqviteter i K.B. F.l. 7b. B.1090. L.1048. || Bild 4: Gs 6. Upphov: N.L. Söderholm (1865). Bildtext: R: ... Visa hela
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Alternativa runsignum: B 1090, L 1048, B 1088, L 2008
Event <context>
  • Tillkomst 1600-01-01 - 1931-12-31 i Hade (Hadeholm), Sverige av Celsius, Olof & Christofersson, Ulf & Söderholm, N. L. & Bellander, Erik.
  • Arkiverad 2022-02-02 .
Technique <itemTechnique>
  • Teckning
Titel<itemName>
Hade (Hadeholm). Runsignum Gs 6, Gs 4, U 1180
Classifikation <itemClassName>
  • Plansch
Identifierare <itemNumber>
Arkiv referenskod <itemNumber>
  • SE/ATA/ARK3_2-10/K 1 B/16
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data