Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Västergötland Lundby Lundby
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Stenålder
Event <context>
  • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Lundby, Lundby, Göteborg, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
  • Gravaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Lundby, Lundby, Göteborg, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
  • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Lundby, Lundby, Göteborg, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • järn
  • sköldbuckla
  • sköldhandtag
Fyndplats<itemName>
Lundby
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data