Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Västergötland Timmele Timmele prästgård
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Stenålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Timmele prästgård, Timmele, Ulricehamn, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Timmele prästgård, Timmele, Ulricehamn, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Timmele prästgård, Timmele, Ulricehamn, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
 • Gravaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Timmele prästgård, Timmele, Ulricehamn, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Timmele prästgård, Timmele, Ulricehamn, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
 • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Timmele prästgård, Timmele, Ulricehamn, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • avslag
 • bergart
 • bryne
 • bränd lera
 • bärnsten
 • flinta
 • föremål
 • granit
 • harts
 • järn
 • kalksten
 • keramik
 • kvarts
 • kärl
 • kärna
 • lera
 • lerklining
 • nit
 • nit/spik
 • pärla
 • ring
 • skiffer
 • slagg
 • spik
 • spån
 • sten
 • sten, fossil
 • ten
 • yxa
Fyndplats<itemName>
Timmele prästgård
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data