Tillbaka till sökresultatet

Röjningsröse

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Örebro, Hallsberg, Närke, Sköllersta
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Röjningsröse, ca 5x4 m st och 0,1 m h. I V sidan är ett block, 1 m st. (RAÄ dnr 321-1519-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Holm, Jenny, 2012. Riksväg 51, delen Pålsboda-Svennevad. Arkeologisk utredning, etapp 1. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:25. (RAÄ dnr 321-1519-2012)
Terräng <itemDescription>
  • SÖ-sluttning ned mot bäck. Skogsmark.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Sköllersta, Hallsberg, Närke, Örebro.
Lämningstyp<itemName>
Röjningsröse
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Röjningsröse
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data