Tillbaka till sökresultatet

Kolningsanläggning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gävleborg, Ovanåker, Hälsingland, Voxna
Vegetation <itemDescription>
  • 6 grova granar, 1 stor tall samt ett femtiotal albuskar.
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Kolbotten efter resmila, rund, 10 m diam. Begränsas av en vall, 0,1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h.
Terräng <itemDescription>
  • N-sluttande moränmark. Skogsmark (granskog).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: SVO, Externt register: Skog och Historia, Extern identitet: 1704
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 20 m S om skogsbilväg.
Event <context>
  • Belägen i Voxna, Ovanåker, Hälsingland, Gävleborg.
Lämningstyp<itemName>
Kolningsanläggning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Kolningsanläggning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data