Tillbaka till sökresultatet

Vägmärke

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Skövde, Västergötland, Rådene
Beskrivning <itemDescription>
  • Milstolpe, gjutjärn 0,75 m h. 0,3 m br. 0,02 m tj. Svartmålad.Står i ett nygjort postament 0,05 m h. och 0,5x0,5 m st. Text iupphöjd relief, under Karl XV:s krönta namnchiffer: I MIL C. G.Lagercrantz Landshöfding 1865. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Rådene, Skövde, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Vägmärke
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Vägmärke
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data