Tillbaka till sökresultatet

Hög

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jönköping, Aneby, Småland, Marbäck
Beskrivning <itemDescription>
  • Hög, 11 m diam och 1.3 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar,0.2 - 0.3 m st. I kanterna enstaka intill 0.8 m st.Bevuxet med ett tio-tal hasselträd. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Orientering <itemDescription>
  • 5 m N om åkerkant (V-Ö).
Terräng <itemDescription>
  • Krönläge på avsats i V-sluttande moränmark. Igenvuxen ängsmark.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Marbäck, Aneby, Småland, Jönköping.
Lämningstyp<itemName>
Hög
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Hög
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data