BILDER

altarskåp av skulptur av lövträ, skåp av ek, furu

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Lennart Karlsson, 1993-05-23, Lennart Karlsson
Copyright: <presImageCopyright> Lennart Karlsson
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> senmedeltid (1350 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Vada Vada kyrka
Beskrivning <itemDescription>
  • Kondition: god, några händer och attribut bortfallna. Färg: betydande partier av den ursprungliga polykromin bevarad men flagnande.
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat i Vada, Vallentuna, Uppland, Stockholm, Sverige.
  • Brukad 1350 - 1499 i Vada, Vallentuna, Uppland, Stockholm, Sverige.
Material<itemMaterial>
skulptur av lövträ, skåp av ek, furu
Measurements <itemMeasurement>
  • Antal: 1
  • bredd: 1200 mm.
  • höjd: 1520 mm.
Sakord<itemName>
altarskåp
Subject <subject>
  • Cultural history
Collection <collection>
  • c4
Inventarienummer <itemNumber>
Undernummer <itemNumber>
SHM Föremålsidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data