Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Kongl. May:tz förnyande Privilegium för Apothekare Societeten uthi Swerige och des Underliggande Provincer, Emoot dhe aff Qwacksalvare och Andra Slijka Inritadhe Missbruk.

Litteratur

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Apotekarsocieteten
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1683
Place <presPlaceLabel> Utgivningsort: Stockholm
Title <itemTitle> Kongl. May:tz förnyande Privilegium för Apothekare Societeten uthi Swerige och des Underliggande Provincer, Emoot dhe aff Qwacksalvare och Andra Slijka Inritadhe Missbruk.
Event <context>
  • Producerades 1683 - .
Titel<itemName>
Kongl. May:tz förnyande Privilegium för Apothekare Societeten uthi Swerige och des Underliggande Provincer, Emoot dhe aff Qwacksalvare och Andra Slijka Inritadhe Missbruk.
Subject <subject>
  • Cultural history
Collection <collection>
  • Apotekarsocietetens bibliotek
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Apotekarsocieteten
Link to source <url>

Teknisk data