Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Bok

Litteratur

link to gallery
By: <presImageByline>Föremålsfoto Morgan Olsson/Blekinge museum
Copyright: <presImageCopyright> Blekinge museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1675
Place <presPlaceLabel> Tryckort: Stockholm
Title <itemTitle> Blm 6511 - Bok
Beskrivning <itemDescription>
  • Bok, "Historie-book. Hwilken beskrifwer tilståndet aff thet andelige och werldzlige wäsendet vthi keyser Carl then femptes tijdh.... ". Brunt skinnband.
    Förvärvad någon gång mellan 1901 och 1906.

Event <context>
  • Producerades 1675 - .
Titel<itemName>
Bok
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Blekinge museum
Link to source <url>

Teknisk data