Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Dalsland Ör Hagen
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Stenålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Hagen, Ör, Mellerud, Dalsland, Västra Götaland, Sverige.
 • Aktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Hagen, Ör, Mellerud, Dalsland, Västra Götaland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • beslag
 • järn
 • keramik
 • kniv
 • kärl
 • svärd
Fyndplats<itemName>
Hagen
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data