ÖLSREMMA KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1663
Place <presPlaceLabel> Län: Västra Götaland, Kommun: Tranemo, Landskap: Västergötland, Socken: Ölsremma , Stift: Göteborgs stift, Församling: Dalstorps församling
Title <itemTitle> ÖLSREMMA KYRKA
Antal våningar <itemDescription>
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Öster, Sakristia - Norr, Vapenhus - Väster, Flöjel, Kor - Polygonalt
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak - Med valmad spets, Ej utrett
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • ÖLSREMMA KYRKA utgörs av ett rektangulärt långhus med tresidig koravslutning åt öster. Kyrkorummet täcks av ett välvt ljust tunnvalv som vilar på en marmorerad tandad taklist. Väggarnas beklädnad utgö... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • ÖLSREMMA KYRKA har ett rektangulärt långhus med fullbrett tresidigt avslutat korparti i öster, vapenhus i väster och vidbyggd sakristia i norr. Vapenhuset är två våningar högt och i dess västfasad fin... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • ÖLSREMMA KYRKA uppfördes 1663 på platsen för en äldre föregångare. Kyrkobyggnaden är knuttimrad. Det ursprungliga utseendet var något annorlunda än dagens. Utvändigt var kyrkan klädd med grova bräder ... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Dalstorps församling, Ölsremma, Tranemo, Västergötland, Västra Götaland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1663-01-01 - .
 • Nybyggnad 1663-01-01 - 1663-12-31 .
 • Underhåll - målningsarbete 1673-01-01 - 1673-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1760-01-01 - 1859-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1837-01-01 - 1837-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1912-01-01 - 1912-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol, ljudtak 1928-01-01 - 1929-12-31 av Kungliga Byggnadsstyrelsen.
 • Underhåll - interiör 1928-01-01 - 1929-12-31 av Albin Gustafsson.
 • Teknisk installation - värme 1928-01-01 - 1929-12-31 av Ebbes bruks nya arrendeaktiebolag.
 • Underhåll - exteriör 1928-01-01 - 1929-12-31 av Albin Gustafsson.
 • Fast inredning - bänkinredning 1928-01-01 - 1929-12-31 av Albin Gustafsson.
 • Specifika inventarier - altartavla 1928-01-01 - 1929-12-31 av John Hedæus.
 • Konservatorsarbeten 1928-01-01 - 1929-12-31 av John Hedaeus.
 • Ändring - ombyggnad, innertak 1928-01-01 - 1929-12-31 av Albin Gustafsson.
 • Fast inredning - orgel 1928-01-01 - 1929-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1928-01-01 - 1929-12-31 av Albin Gustafsson.
 • Konservatorsarbeten 1937-01-01 - 1937-12-31 av C O Svensson.
 • Teknisk installation - el 1948-01-01 - 1948-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1950-01-01 - 1950-12-31 av Knut Nordenskjöld.
 • Ändring - begravningsplats/kyrkogård 1955-01-01 - 1955-12-31 av Länsarkitektkontoret i Vänersborg.
 • Ändring - begravningsplats/kyrkogård 1960-01-01 - 1960-12-31 av A.T. Selander.
 • Fast inredning - altaruppsats 1963-01-01 - 1963-12-31 av Arvid Bryth.
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1980-01-01 - 1980-12-31 av Per Rudenstam.
 • Underhåll - målningsarbete, interiör 1980-01-01 - 1980-12-31 av Per Rudenstam.
 • Fast inredning - bänkinredning 1980-01-01 - 1980-12-31 av Per Rudenstam.
 • Ändring - tillgänglighetsanpassning 2003-01-01 - 2003-12-31 .
 • Teknisk installation - el 2010-01-01 - 2010-12-31 av Malmbergs el.
 • Fast inredning - altarring 2013-01-01 - 2013-12-31 av Öxabäcks måleri.
 • Underhåll - målningsarbete 2013-01-01 - 2013-12-31 av Öxabäcks måleri.
 • Underhåll - takomläggning 2021-06-01 - 2021-10-31 av Marcus Samuelsson Bygg &Hantverk.
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 2021-06-01 - 2021-10-31 av Marcus Samuelsson Bygg &Hantverk.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån, Ej utrett
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Takpannor - Lertegel, tvåkupiga
Stomme<itemMaterial>
Trä, Trä - Liggtimmer
Colour <itemColor>
 • Röd - slamfärg
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • TRANEMO ÖLSREMMA 2:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data