Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Bohuslän Askum
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Obekant från Bronsålder
Event <context>
  • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Askum, Sotenäs, Bohuslän, Västra Götaland, Sverige.
  • Obekant aktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Askum, Sotenäs, Bohuslän, Västra Götaland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • brons
  • flinta
  • lansspets
  • spets
  • svärd
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data