Tillbaka till sökresultatet

BILDER

bebyggelse, bostadsbebyggelse, religionsutövning, kultur och nöjesliv

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Peter, Sanja
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Building
Utställningsdel / utställd i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017 : Bergsjön
Presentationstext <itemDescription>
 • BESKRIVNING KARAKTÄR
  Punkthusen är belägna norr om och i direkt anslutning
  till Rymdtorget. Ett gångstråk som leder från
  spårvagnshållplatsens hiss i väster till parkeringsplatsen
  i öster avgränsar hu...

  Visa hela
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Inventering / ingår i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Centrumanläggning med torg, kyrka och bostadsbebyggelse i form av fem punkthus och ett loftgångshus.
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Presentationstext <itemDescription>
 • HISTORIK
  Kyrkan, skolan och den ursprungliga centrumdelen
  med loftgångshus, uppfört 1970, ritades av arkitekten
  Bo Cederlöf. Punkthusen, uppförda 1965-67, ritades av
  arkitekten Sven Brolid. Redan i st...

  Visa hela
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Lagligt skydd <itemDescription>
 • Punkthusen och loftgångshuset är q-märkta i detaljplan. Kyrkan är skyddad genom KML enligt särskilt beslut.
Event <context>
 • Ritad av Cederlöf, Bo, 1921–2008, Brolid, Sven [punkthusen].
Sakord<itemName>
religionsutövning
bostadsbebyggelse
kultur och nöjesliv
bebyggelse
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
 • Rymdtorget : Bergsjön 47:1, 2:16–20, 2:38
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data