Tillbaka till sökresultatet

BILDER

bostadsbebyggelse, bebyggelse, handel och bankväsen

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Peter, Sanja
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Building
Namn / byggherre <itemDescription>
Namn / byggherre <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Brämaregården 68:4-7
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Presentationstext <itemDescription>
 • HISTORIK
  Enligt 1959 års generalplan skulle Hisingen få ett
  stort centrum. Det fick namnet Wieselgrensplatsen
  efter den kände nykterhetskämpen Peter Wieselgren.
  1955 gjordes stadsplanen för Lundby Cen...

  Visa hela
Utställningsdel / utställd i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017 : Brämaregården
Inventering / ingår i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017
Namn / byggherre <itemDescription>
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
 • 1965 [centrumbyggnaden]
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
Event <context>
 • Ritad av Nygård, Arne, Hultberg, Poul.
Sakord<itemName>
bostadsbebyggelse
handel och bankväsen
bebyggelse
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
 • Wieselgrensplatsen : Brämaregården 68:4-7
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data