Tillbaka till sökresultatet

BILDER

bebyggelse, bostadsbebyggelse

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Peter, Sanja
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Building
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Rud 15:3-31 [Banjogatan radhus]
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
 • 1962-63 [skisshus Frölunda torg]
Gata/adress <itemDescription>
Namn / byggherre <itemDescription>
 • Riksbyggen [Lösgommarna]
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Järnbrott 135:3 [Frölunda kulturhus]
Namn / byggherre <itemDescription>
 • Göteborgshem [Stjärnhusen]
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Rud 16:4-32 [Altfiolgatan radhus]
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Järnbrott 142:4-6 [Frölunda torg]
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Järnbrott 142:16 [Frölunda torg]
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Rud 3:1-3 [Musikvägen, Fiolgatan]
Utställningsdel / utställd i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017 : Järnbrott, Rud
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Rud 2:1 [Musikvägen, Fiolgatan]
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Presentationstext <itemDescription>
 • HISTORIK
  Frölundaslätten byggdes ut under första hälften av 1960-talet. Området (då stadsdelen Frölunda)
  exploaterades hårt med större bostadsområden, större hus och kraftigt ökade trafik- och parkeri...

  Visa hela
Gata/adress <itemDescription>
 • Södra Dragspelsgatan
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
 • 1966 [Frölunda torg, invigt]
Gata/adress <itemDescription>
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
 • 1964-65 [Stjärnhusen]
Inventering / ingår i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Rud 8:10 [Stjärnhusen]
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
 • 1964 [Radhus Altfiol/Banjog.]
Gata/adress <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Järnbrott 138:1-10 [Lösgommarna]
Gata/adress <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Centrumanläggning och intilliggande flerbostadshusområden samt en panncentral. [1]
Namn / byggherre <itemDescription>
 • Göteborgs Stads Bostads AB [Käppen, Radhus Banjo/Altfiolg.]
Gata/adress <itemDescription>
Event <context>
 • Ritad av Hansson, Stig [Käppen], Brolid, Sven [Käppen], Eriksson, Nils Einar [Käppen], Ågren, Lars, arkitekt [Stjärnhusen], Klemming, Hjalmar [Frölunda torg], Sjölander, Lars [Musik/Fiolg.], Thelaus, Erik [Frölunda torg], Snis, John [Radhus Altfiol/Banjog.], GAKO [Lösgommarna], Kiessling, Walter [Käppen], HSB [Musik/Fiolg.].
Sakord<itemName>
bebyggelse
bostadsbebyggelse
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data