Färdväg

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kronoberg, Växjö, Småland, Växjö
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Väganläggning, (förhistorisk ?), delvis undersökt. Vägen uppges vara ca 3.5 m br (SV-NÖ) ochpåträffades i samband med torvtäkt på 1940-talet, på ca 1 m dj. Vägkanten bestod underst av ett skikt med tä... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Växjö, Växjö, Småland, Kronoberg.
Lämningstyp<itemName>
Färdväg
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Färdväg
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data