Hjul

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
  • Hjullöt av lönn med isittande rester av två ekrar av gjorda av ek.
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat .
  • Tillverkad 800 e.Kr. - 1100 e.Kr. .
Material<itemMaterial>
Trä
Lönn
del<itemName>
hjullöt
Sakord<itemName>
Hjul
Classifikation <itemClassName>
  • Arkeologisk samling
  • Transport och samfärdsel
Collection <collection>
  • Historiska museet
Förvärvsnummer <itemNumber>
FID <itemNumber>
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data