Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2004
Accessionstext <itemDescription>
  • Mellan den 6-31 augusti 1984 utförde Riksantikvarieämbetets uppdragverksamhet en arkeologisk undersökning i kv S:t Örjan RAÄ 14:1, Söderköpings stad, Östergötland. En komplettering utfördes under två dagar i augusti 1987<br><br>Ansvariga för undersökningen 1984 var Sten Tesch och Margareta Hasselmo, ansvarig 1987 var Marianne Johansson. 1982 utförde en provschakt undersökning inom området. Dnr num... Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Ög, Söderköpings stad, Raä 14, kv. Sankt Örjan SR172 och SR131
Event <context>
  • Förvärvad 2004 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data