Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Östergötland Söderköping Kvarteret Sankt Örjan
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Medeltid
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Kvarteret Sankt Örjan, Söderköping, Söderköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
Keyword <itemKeyWord>
 • bakspade
 • bark
 • ben
 • ben, cu-leg
 • ben/horn, cu-leg
 • beslag
 • betsel
 • bricka
 • bryne
 • bränd lera
 • cu-leg
 • dymling
 • fajans
 • flinta
 • flöjt
 • flöte
 • fönsterglas
 • föremål
 • glas
 • horn
 • horn/ben
 • hästsko
 • hår
 • järn
 • järn, trä
 • kalksten
 • kam
 • karvsticka
 • keramik
 • kil
 • kniv
 • knivslida
 • krok
 • kula
 • kärl
 • lera
 • lerklining
 • list
 • lock
 • läder
 • läder, hår
 • läst
 • marleka
 • musselskal
 • nit
 • nyckel
 • nätsticka
 • näver
 • nål
 • organiskt
 • pinne
 • platta
 • plugg
 • pung
 • påse
 • ring
 • ringbrynja
 • räfsa
 • sandsten
 • skiffer
 • sko
 • skärp
 • slagg
 • sländtrissa
 • spets
 • spik
 • spill
 • spill, nubb
 • spill, nubb, ten
 • spill, ten
 • sten
 • syl
 • sölja
 • taktegel
 • tegel
 • tegel, bränd lera
 • tegel, murbruk
 • ten
 • textil
 • trä
 • trä, bark
 • trä, ben
 • trä, cu-leg
 • tråd
 • vante
 • vidja
 • vinare
 • ämne
Fyndplats<itemName>
Kvarteret Sankt Örjan
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data